Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Δίκτυο ανάδειξης του φυσικού πλούτου


Η δημιουργία δικτύου ανάδειξης του φυσικού πλούτου περιοχών του νομού Φλώρινας και της ΠΓΔΜ, ήταν το αντικείμενο συνεδρίου που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΑΝΦΛΩ στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIΑ Cards.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις μελέτες της α) εκτίμησης τουριστικής φέρουσας ικανότητας, β) καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και γ) εκπόνησης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μελέτης.
Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέας Λεούδης, οι δήμαρχοι Αετού και Πρεσπών Σταύρος Αναστασιάδης και Λάζαρος Ναλπαντίδης, καθώς και οι πρόεδροι των δύο ΕΑΣ του νομού Γρηγόριος Σαπουντζής και Γεώργιος Γιαννιτσόπουλος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν από την ειδική σύμβουλο της ΑΝΦΛΩ Ζέτα Ρίζου, ενώ οι μελέτες από το στέλεχος της ΑΝΚΟ Παναγιώτη Πτωχούλη.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δήλωσε πως «κυρίαρχη συνιστώσα στο πρόγραμμα είναι η τουριστική προβολή των περιοχών που έχουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και τέτοιες περιοχές έχουμε πολλές, όχι μόνο στο νομό Φλώρινας, αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι τα 4,5 αυτά χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, όσον αφορά την προβολή του τουριστικού προϊόντος, έχουν γίνει τεράστια βήματα και αυτά αποδεικνύονται από τα μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής και αναφέρομαι τόσο στη φετινή βράβευση του νομού Γρεβενών από διεθνείς οργανισμούς, όσο και στην περσινή του νομού Φλώρινας επίσης από διεθνή οργανισμό».
Ο κ. Λεούδης πρόσθεσε πως «η τουριστική προβολή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και γενικό το τουριστικό της προϊόν, αποτελεί τον κοιμώμενο γίγαντα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι μας για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια, ξεκινήσαμε με πολύ πειθαρχημένη, συντονισμένη και με συγκεκριμένη κατεύθυνση προσπάθεια, στο να προβάλλουμε το τουριστικό προϊόν, γι’ αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχή της περιόδου αυτής και αναφέρομαι στο Μάρτιο του 2004, οι πόροι που είχαν διατεθεί για θέματα τουρισμού και πολιτισμού ήταν της τάξεως των 400.000 ευρώ, δηλαδή απορροφητικότητα 1,7%. Σήμερα, μόνο από το 3ο ΚΠΣ έχουμε διαθέσιμους πόρους για την τουριστική προβολή πάνω από 22 εκ. ευρώ και αν προσθέσει κανείς και τα άλλα προγράμματα ξεπερνάμε τα 35 εκ. ευρώ. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, δημιουργούμε προϋποθέσεις με τις μελέτες που γίνονται και επιστημονικά, αλλά και επιχειρηματικά, να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες διαδικασίες και να αναπτύξουμε το τουριστικό προϊόν και στο ΕΣΠΑ διαθέτουμε 56 εκ. ευρώ για θέματα τουρισμού και πολιτισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο και νομίζω ότι στα θέματα τουρισμού θα έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ και νομάρχης Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος υπογράμμισε πως «με το σημερινό συνέδριο ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας του interreg. Γίνεται η καταγραφή των εξαιρετικών σημείων του νομού, έχουν επιλεγεί τρία διαφορετικά σημεία για την υλοποίηση του προγράμματος (η Πρέσπα, το Νυμφαίο και η Χειμαδίτιδα και η Βεγορίτιδα). Με το συνέδριο αυτό, ολοκληρώσαμε ένα από τα πολλά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από το interreg στο νομό Φλώρινας σε συνεργασία διαφόρων φορέων, όπως η ΑΝΦΛΩ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια κ.ά. Ευελπιστούμε και με το καινούργιο Interreg που θα τρέξει σύντομα και ήδη έχουν αρχίσει να τρέχουν ορισμένα μέτρα, να ενταχθούμε ως νομός. Ήδη, προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ετοιμάσει μελέτες και προτάσεις, πιστεύουμε να εγκριθούν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και άλλα προγράμματα αυτού του τύπου διασυνοριακής συνεργασίας και να προβάλλουμε το νομό μας και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: