Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Ξανά στο τραπέζι οι 3 χώρες για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών


Η εξέλιξη των δράσεων για την προστασία της περιοχής καθώς και το μέλλον της τριεθνούς συνεργασίας αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της συνάντησης της 11ης Τακτικής Συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών. Καίριοι προβληματισμοί, θέματα και προτάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση του οικοσυστήματος της Πρέσπας τέθηκαν μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες συναντήσεις σχετικά με θέματα συντονισμού στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, το οποίο αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και για τις τρεις χώρες, καθώς και στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής των Πρεσπών και στις 3 χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα των εννέα ετών από την ίδρυση του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, με κοινή Διακήρυξη των Πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της π.ΓΔΜ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και έργα για την προστασία της περιοχής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η έλλειψη επίσημης θεσμοθέτησης της τριμερούς συνεργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την λήψη αποφάσεων σε ζητήματα υψίστης σημασίας όπως η διαχείριση των υδάτων, όσο και η μη σταθερή χρηματοδότηση των δράσεων του Πάρκου δυσχεραίνουν το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ) για την προστασία της περιοχής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το γεγονός ότι η Συντονιστική Επιτροπή Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ) έχει ήδη προωθήσει το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών προγραμμάτων που είναι απαραίτητα ώστε η πολιτική δέσμευση των 3 Πρωθυπουργών να αποκτήσει πρακτική σημασία για το περιβάλλον και τους ανθρώπους της Πρέσπας αποτελεί εξαιρετική επιτυχία και παράδειγμα εποικοδομητικής διασυνοριακής συνεργασίας.
Η 11η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πάρκου Πρεσπών ήταν η μεγαλύτερη έως σήμερα από άποψη συμμετοχής κοινού και θεματολογίας, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο πολλών δραστηριοτήτων στο διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών που εξελίσσονται από την τελευταία συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, στο Πρέτορ (ΠΓΔΜ) τον Ιούνιο του 2007, και χρηματοδοτούνται από διάφορους οργανισμούς όπως η Γερμανική, η Ιταλική και η Ολλανδική Αναπτυξιακή Βοήθεια, ενώ παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προδιαγραφές τριμερούς Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων της Πρέσπας και η εξέλιξη των εργασιών της τριμερούς Ομάδας Εργασίας για την Παρακολούθηση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Τα δύο τελευταία θέματα συζητήθηκαν πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της παράλληλης συνεδρίας για τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη των Πρεσπών. Επιπλέον παρουσιάστηκε η διαδικασία για την ανάπτυξη διασυνοριακής διαγνωστικής ανάλυσης, η οποία πρόκειται να επανεξετάσει το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή του Πάρκου Πρεσπών το 2002. Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για δράσεις επικοινωνίας και οι προτάσεις για την ένατη επέτειο από την ίδρυση του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών και στις τρεις χώρες (Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2009).
Τέλος η Επιτροπή συζήτησε την αξιολόγηση της λειτουργίας της τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, που διενεργήθηκε από διεθνή εμπειρογνώμονα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), και τις προοπτικές περαιτέρω θεσμοθέτησής και λειτουργίας της και αποφάσισε να αφιερώσει στο θέμα αυτό μια έκτακτη συνάντηση κατά τους πρώτους μήνες του 2009.
Εκτός από την παράλληλη συνεδρία για τη διαχείριση των υδάτων πραγματοποιήθηκε και παράλληλη συνεδρία για το συντονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού στις τρεις χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν η πρόοδος των χωροταξικών σχεδίων της Ελλάδας στο δήμο Πρεσπών και της ΠΓΔΜ στην Αχρίδα, και της Αλβανίας. Επιπλέον έγινε ενημέρωση των παρευρισκόμενων για την προετοιμασία Χωροταξικού Σχεδίου του Δήμου Ρέσεν καθώς και σύγκριση μεταξύ των χωροταξικών σχεδίων της Αχρίδας και του Δήμου Πρεσπών. Παράλληλα διανεμήθηκαν χάρτες και σύνοψη των χωροταξικών σχεδίων του Δήμου Πρεσπών (Ελλάδα) και Πρεσπών-Αχρίδας (ΠΓΔΜ) και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία των τριών χωρών στον τομέα αυτό.
H Διευθύντρια της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, Μυρσίνη Μαλακού, επισήμανε ότι «μια τέτοια συνάντηση - στις μέρες μας - ήταν παραπάνω από αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία και ορθή ανάπτυξη της λεκάνης των Πρεσπών και την αναζήτηση μιας κοινής προοπτικής για τους λαούς της περιοχής. Εκτιμώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι αποφασισμένοι να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση και στο μέλλον».
Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Ιωάννης Βοσκόπουλος κατά το χαιρετισμό του αφού καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής και τους προσκεκλημένους παρατηρητές είπε τα εξής: «Ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουμε προτάξει τις ήπιες και εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, την ανάπτυξη με περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία. Για μας τα οικοσυστήματα, το υγιές περιβάλλον, ο πολιτισμός, η ιστορία είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη φιλοσοφία μας στην ανθρώπινη δράση και ανάπτυξη. Γιατί για μας είναι ο πλούτος της περιοχής μας, στον οποίο μπορούμε να στηριζόμαστε και να επενδύουμε. Όμως για μας σημαντική παράμετρος στα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι η συνειδητοποίηση και ευαισθησία του πολίτη. Κυρίως των κατοίκων της περιοχής». Τόνισε επίσης πως «χρειαζόμαστε μία βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίζεται σ’ ένα σχεδιασμό διακρατικό, που θα εγγυάται την κοινωνική συνοχή μέσα από την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και θα μπορεί να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, το πολιτιστικό απόθεμα, την έρευνα και την καινοτομία. Ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι λογιστικό αποτέλεσμα απορρόφησης μόνο κοινοτικών κονδυλίων… Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ μας, ως πολίτες και ως φορείς, η συναντίληψη και κοινή δράση πρέπει να γίνει συνείδηση, τρόπος λειτουργίας και ζωής όλων μας, του κάθε πολίτη ξεχωριστά, γιατί όλοι μοιραζόμαστε το νερό και τον αέρα της Πρέσπας, τη γη αυτής της περιοχής που είναι το ’μεγάλο μας σπίτι».
Στην συνάντηση παρευρέθησαν 70 περίπου προσκεκλημένοι εκπροσωπώντας εθνικούς και τοπικούς φορείς των 3 χωρών καθώς και διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων οι δήμαρχοι των τριών όμορων στη λίμνη Πρεσπών δήμων, ο δήμαρχος Πρεσπών, ο δήμαρχος Ρέσεν και ο δήμαρχος Λικένας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων υπουργείων και φορέων και από τις τρεις χώρες.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ). Η επόμενη (12η) τακτική συνάντηση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της άνοιξης του 2009 στην Πρέσπα στην Αλβανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: